Tıbbi Tahlil Labratuvarı Alanında Hizmetlerimiz?

  Genel Tıbbi Tahlil Hizmetlerimiz

Kliniğimizde Beslenme ve Diyet alanında alanında aşağıda tüm hizmetleri vermekteyiz.   
 • Biyokimya Testleri
 • Kan Yağları
 • Karaciğer Testleri
 • Diabet Testleri
 • Elektroforez Testleri
 • Tiroid Testleri
 • Alerji Testleri
 • Vitamin Düzeyleri
 • Hematoloji Testleri
 • Böbrek Testleri
 • Koagulasyon Testleri
 • Hormon Testleri
 • Tümör İşaretleyiciler
 • İdrar Tahlili
 • Torch Testleri
 • Ağır Metaller
 • İmmünoloji
 • Hepatit Testleri
 • Sperm
 • Gaita Tahlilleri
 • Yeni Doğan Testleri
 • Mikrobiyoloji
 • İlaç Düzeyi Testleri
 • Seroloji
 • Prenatal Tarama
 • Romatoloji Testleri
Randevu Al

Tıbbi Tahlil Labratuvarımız

Günden güne gelişen teknolojinin medikal tanı ve tarama alanlarına etkisi ile birlikte daha güvenilir ve hızlı sonuçlar elde edilebilmektedir. Elde edilen test sonuçlarının hızlı ve doğru bir şekilde hastaya ve klinisyene ulaştırılmasının yanısıra, bilgisayarlarda hafızalanan bilgiler kullanılarak, veri-yönetimi ile hastalıklar ve toplum sağlığı açısından yararlı bilgiler elde edilebilmektedir. Tıp alanında gelişen teknolojiler sayesinde hastalıkların teşhisinde en modern teknikler kullanılmaya başlandı. Day Medical olarak modern çağı hastalarımızın hizmetine sunmakta en önde adımları atan bir kuruluş olmaktan gururluyuz. Kliniğimiz bünyesindeki tanı ve tedavi laboratuvarlarında hastanın durumu ile ilgili olarak, hekimin gerekli gördüğü ve hastanın isteği doğrultusunda tıbbi analizleri yapmaktayız. Doktor muayene surasında hastalığa kesin teşhis koyabilmek için bir takım hatliller isteyebilmektedir. doktorun istediği tıbbi tahliller kliniğimiz bünyesinde bulunan gelişmiş tıbbi labaratuvarımızda şüpheye yer bırakmayacak kesinlikte   kesinlikte yapılabilmektedir.

Teknolojinin sunduğu tüm imkanlar ışığında doktorumuz hastamıza kesin teşhisi koyarak en kısa yoldan en etkili tedavi yoluna kısa bir zaman içinde gidebilmektedir.