Genel Cerrahi Alanında Hizmetlerimiz

  Kliniğimizde Yapılan Teşhis ve Tedaviler

Çok yakında kliniğimizde yaygın kardiyolojik rahatsızıkların teşhis ve tedavilerinin tamamını yapılabilecektir.   
 • Karın Duvar Fıtıkları
 • Kasık Fıtığı
 • Safra Kesesi Ameliyatı
 • Mide Fıtığı Ameliyatı
 • Mide Kanseri Ameliyatı
 • Pankreas Kanseri Ameliyatları
 • Meme Küçültme
 • Meme Büyütme ve Protezi
 • Meme Kanseri Ameliyatı
 • Troid Kanseri Ameliyatı
 • Böbrek Üstü Bezi Ameliyatı
 • Obezite Ameliyatı
 • Mide Küçültme Ameliyatı
 • Mide Botoksu
 • Mideye Balon Yerleştirme
 • İleri Düzey Laporoskopik Hemoroid Ameliyatları
 • İleri Düzey Endoskopik Fistül Ameliyatları
 • İleri Düzey Laparoskopi Ameliyatları
 • İleri Düzey Endoskopik Girişimler
Randevu Al

Merak Edilen Cerrahi Operasyonlar

Laparoskopik Cerrahi

Hasta uyutulduktan sonra karın boşluğuna yerleştirilen özel bir iğne ile karbondioksit gazı verilerek karın boşluğu şişirilir. Bu gazın en belirgin özelliği çok hızlı bir şekilde emilerek vücuttan atılmasıdır. Daha sonra birkaç yerden 5 – 15 mm çaplı borular (Trokar) yerleştirilir. Bu aletler ucunda kamera olan optik cihazlar ve cerrahi işlemleri yapmak üzere dizayn edilmiş laproskoik cerrahi el aletlerinin karın boşluğuna sevk edilmesine yardımcı olurlar. Böylece büyük cerrahi kesilere ihtiyaç olmaksızın kameraların yansıttığı görüntü eşliğinde iç organlar üzerinde operasyonlar gerçekleştirilebilir.

Laparoskopik Cerrahinin Avantajları Nelerdir?

 • Ameliyattan sonra daha az ağrı hissedilmesi.
 • Hastanın erken mobilize olması.
 • İyileşme süreci daha hızlı olması.
 • Erken işe ve günlük aktivitelere dönülmesi. (Hastalar 2-3 gün içerisinde günlük işlerini yapar, 5-7 gün içerisinde aktif iş hayatlarına döner, 10 gün sonra da araba kullanabilir noktaya gelirler. )
 • Daha az ameliyat yeri enfeksiyonu.
 • Daha az ameliyat yeri izi ve iyi kozmetik sonuçlar.
 • Daha rahat ve derin nefes sayesinde akciğer komplikasyonlarının en aza indirgenmesi.
 • Sporcularda çok daha az performans kaybı görülmesi.
 • Ameliyat yeri fıtıklarının önlenmesi.
 • Karın boşluğunda yabancı cisim unutulması riski olmaması.

Günümüzde biliyoruz ki teknik olarak mümkün olduğu sürece ve cerrahi ekibin deneyimine bağlı olarak laparoskopik ameliyatlar açıklara tercih edilmelidir. Laparoskopik ameliyatların bazıları dünyada altın standart olarak kabul edilmektedir. Kanser cerrahisinde de laparoskopinin değeri bilimsel çevrelerce kabul edilmiştir.

Operasyon sürelerinin biraz uzun olması, deneyimli cerrahi ekip gerektirmesi ve ameliyat maliyetlerinin daha yüksek olması tekniğin dezavantajları olarak söylenir.

Meme Cerrahisi

Meme kanserinin tanı ve tedavi planlamasında, meme cerrahı ile birlikte birçok tıp dalının beraber çalışması ve hastaya en uygun yaklaşımın seçilmesi önemlidir. Hastanın yaşı, kanserin evresi, lokalizasyonu, tipi, patolojik özellikleri ve hastanın tercihi gibi pek çok faktör değerlendirilerek tedavi planlanmalıdır. Cerrahi tedavi en temel tedavi yöntemi olmakla birlikte, cerrahi dışı tedavi yöntemleri de baştan beri değerlendirmeye alınmış olmalıdır. Özel durumlarda bu tedaviler cerrahi tedaviden önce uygulanabilmektedir. Cerrahi müdahalenin türü de buna göre şekillendirilecektir.

Meme Koruyucu Cerrahi

Meme koruyucu cerrahi, lokal şartların uygun olduğu durumlarda çok sık tercih edilen bir yöntemdir. Parsiyel mastektomi, lumpektomi, kadrantektomi gibi isimlerle de anılan yöntemde, tümör ve etrafındaki güvenli bir miktar sağlam meme dokusunun çıkarılması hedeflenir. Yöntem, koltukaltı lenf yayılımının yönetilmesi ve ameliyat sonrası Radyoterapi ile desteklenmesi şartıyla, iyi bir kozmetik sonuç sağlarken, bilimsel çalışmalara göre memenin tümünün alınmasına yakın başarı oranı ile kanser tedavisinde etkilidir.

Mastektomi

Mastektomi işleminin, basit mastektomi, modifiye radikal mastektomi gibi türleri vardır. Kanserli dokunun tüm meme dokusu ile birlikte çıkarılmasını içerir. Koltukaltı lenflerinin tutulmuş olduğu olgularda, lenflerin çıkarılması eklenmişse “Modifiye Radikal mastektomi”den bahsedilir. İşlem seçiminde, kanserli dokunun büyüklüğü ve birden fazla odak varlığı ve koltuklatı lenflerinin durumları dikkate alınarak karar verilir. Bu yöntemle yapılan meme cerrahisi, bırakılan meme dokusundaki kanserin nüksetme ihtimali açısından, meme koruyucu cerrahiye göre %3-%8 oranında daha etkilidir. Mastektomi işleminden sonra, bazı durumlarda radyoterapi tedavisi uygulanması gerekebileceği gibi, bazı erken olgularda da radyoterapiye gereksinimi ortadan kaldırabilir. Hastanın ameliyat sonrası radyoterapi almasına engel bir durum söz konusu ise mastektomi cerrahisi tercih edilir.

Mastektomiye rağmen estetik operasyon düşünülen durumlarda, bu planlama Plastik Cerrahi ile koordineli olarak başından beri düşünülmeli, gereğinde meme cildi ile meme başının korunup korunmayacağına karar verilmelidir.